Fondul Proprietatea contestă politicile de guvernanță corporativă ale ENGIE România

0

Franklin Templeton, administrator de Investiții al Fondului Proprietatea (FP), acționar al ENGIE România SA, anterior denumită GDF Suez Energy Romania („Compania”), a anunțat că FP a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ENGIE Romania SA.

Ordinea de zi a adunării include solicitarea adresată Consiliului de Administrație al Companiei de a prezenta un raport către acționari cu privire la procedurile aprobate de Consiliu în legătură cu contractele de management și consultanță, considerabile ca valoare, încheiate de Companie cu acționarul majoritar ENGIE SA (fosta GDF SUEZ SA) în perioada 2011-2015. ENGIE SA deține pachetul majoritar de acțiuni la Companie prin intermediul subsidiarei sale Romania Gas Holding BV.

ENGIE Romania a anunțat că ”ia act de comunicarea Fondului Proprietatea, actionar ce deține o participație de 11,99% în companie, cu privire la acțiunea în justiție angajată împotriva administratorilor trecuți și prezenți ai companiei” și respinge acuzațiile ce i se aduc, conform unui comunicat remis la cererea energynomics.ro.

Potrivit datelor aflate la dispoziția Fondului, în 2015, valoarea totală a contractelor de servicii de consultanță strategică și management s-a ridicat la o sumă estimată de 12,9 milioane RON (echivalentul a 2,9 milioane de euro)

Potrivit datelor aflate la dispoziția Fondului, în 2015, valoarea totală a acestor contracte de servicii de consultanță strategică și management s-a ridicat la o sumă estimată de 12,9 milioane RON (echivalentul a 2,9 milioane de euro), se arată într-un comunicat.

”Pe baza informațiilor limitate care au fost furnizate de către Companie, Fondul consideră că aceste contracte pentru servicii de management și consultanță cu acționarul majoritar nu au fost nici necesare, nici adecvate, câtă vreme Compania are propriul Consiliu de Administratie și proprii directori, care au fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor cu scopul de a lua decizii de management și a acționa în interesul Companiei și al tuturor acționarilor săi și nu în beneficiul acționarului majoritar”, se arată în comunicatul FP.

Fondul consideră că încheierea acestor contracte de servicii poate fi considerată, de asemenea, un abuz de putere din partea acționarului majoritar, Romania Gas Holding BV (acționând în interesul companiei subsidiare ENGIE SA și nu în interesul Companiei și/sau al investitorilor săi. Fondul consideră și că aceste contracte de servicii încheiate de Companie cu ENGIE SA erau inutile, iar prețul plătit de Companie către ENGIE SA pentru serviciile de management și consultanță a fost nejustificat.

”În ultimii 5 ani, au fost numeroase ocazii când Fondul a adus la cunoștința conducerii ENGIE România SA natura abuzivă a acestor contracte. Fondul a solicitat conducerii clarificări suplimentare și, de asemenea, încetarea acestei practici. Suntem încântați să subliniem faptul că, urmare a acțiunilor noastre, contracte precum cele identificate de Fond nu au mai fost încheiate începând cu anul financiar 2016”, mai spun oficialii FP.

”Cu toate acestea, Fondul nu poate ignora daunele semnificative cauzate de contractele de servicii de management și consultanță din anii 2011-2015. În consecință, Fondul a depus o cerere de chemare in judecată in fața Tribunalului București împotriva membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor ENGIE România SA pentru recuperarea daunelor cauzate Companiei prin aprobarea, încheierea și executarea contractelor de servicii de management și consultanță cu ENGIE SA în perioada 2011-2015. Membrii consiliului de administrație și directorii împotriva cărora au fost inițiate acțiuni în justiție sunt Eric Joseph Stab, Grzegorz Gorski, Alain Marie Louise Janssens, Olivier Bloeyaert, Mihai Adrian Albulescu, Gelu Ștefan Diaconu, Maria Gabriela Horga, Pierre Marie Paul Chatain, Bart Josef Irma Boesmans, Valerie Marie Laure Limpens și Simona Claudia Dobre. Aceste contracte au reprezentat, în opinia Fondului, un conflict de interese și o încălcare gravă a principiilor guvernanței corporative”, mai precizează comunicatul.

Fondul consideră că ”este imperios necesar să existe controale de monitorizare, pentru ca astfel de conflicte de interese să fie evitate în viitor.” Prin urmare, Fondul ”îndeamnă cu fermitate conducerea ENGIE SA din România să prezinte un plan de măsuri menite să evite încheierea oricăror contracte similare ale Companiei în viitor.”

Share.

Lasă un comentariu