Din 19 noiembrie, piața intraday a OPCOM va funcționa după regulamentele europene

0

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a decis să anuleze, începând cu 19 noiembrie, Regulamentul de organizare și funcționare a pieței intrazilnice de energie electrică. De la aceeași dată, operatorii economici din sectorul energiei electrice și OPCOM – operatorul bursei de electricitate din România, vor funcționa conform regulilor stabilite de către reglementatorul european ACER și implementate în cadrul proiectului LIP 15 – Local Implementation Project.

Operatorii de transport și de sistem și operatorii piețelor de energie electrică desemnați din Austria, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania, Polonia, România, Slovenia și Ungaria au agreat stabilirea unui proiect de implementare local a soluției pentru piața intrazilnică transfrontalieră (XBID) în vederea cuplării piețelor intrazilnice de energie electrică. A fost astfel decisă introducerea alocării implicite a capacităților de transport transfrontaliere intrazilnice pe granițele Republica Cehă-Germania, Republica Cehă-Austria, Austria-Ungaria, Ungaria-România și Ungaria-Croația. Părțile au stabilit un Proiect de Implementare Local (numit LIP 15) care vizează îndeplinirea cerințelor stabilite de proiectul XBID privind piața intrazilnică transfrontalieră la nivelul UE.

Proiectul XBID pentru cuplarea pan-europeană a piețelor intrazilnice este format din membri din 14 țări europene. Scopul Proiectului Pieței Intrazilnice transfrontaliere XBID este acela de a permite tranzacționarea continuă transfrontalieră și de a spori eficiența în ansamblu a tranzacționării intrazilnice pe piața intrazilnică transfrontalieră din Europa. Această soluție de cuplare unică a piețelor intrazilnice se va baza pe un sistem informatic comun care formează coloana vertebrală a soluției europene, conectând sistemele locale de tranzacționare operate de către Operatorii Piețelor de Energie Electrică Desemnați, cu luarea în considerare a capacităților interzonale furnizate de către OTS-uri. Ofertele introduse de participanții la piață într-o țară pot fi corelate cu ofertele similare introduse de participanții la piață din altă țară prin intermediul sistemelor informatice, cu condiția să existe o capacitate interzonală disponibilă.

Această abordare este de așteptat să crească lichiditatea piețelor continue cuplate intraday, deoarece ofertele depuse vor fi ordine primite din orice altă țară participantă. Cu alte cuvinte, ordinele care nu pot fi potrivite (match-uite) pe piețele locale au șanse în plus de a-și găsi contrapartea într-o piață integrată mai mare. În plus, soluția XBID facilitează sarcinile operaționale de planificare transfrontalieră intraday, deoarece procesele de alocare a capacității și de potrivire (matching) a energiei se realizează simultan. În consecință, este de așteptat ca eficiența pieței să crească, în beneficiul participanților la piață.

Din perspectiva consumatorul final, este de așteptat ca aceștia să beneficieze de pe urma creșterii eficienței generale a pieței angro și de pe urma unei integrări sporite în piață a energiilor regenerabile. Mai concret, participanții pe piață vor avea posibilități sporite de a fi echilibrați înainte de momentul livrării, ceea ce va reduce costurilor cu rezervarea.

Share.

Lasă un comentariu