Creditorii au aprobat în unanimitate planul de reorganizare a Prospecțiuni SA

0

Adunarea Creditorilor Prospecțiuni S.A. a decis luni în unanimitate aprobarea planului de reorganizare propus de administratorul judiciar Euro Insol. Planul a fost aprobat de toate cele 5 categorii de creditori: garantați, salariali, bugetari, indispensabili și chirografari.

Planul de reorganizare prevede plata integrală a datoriilor către creditori într-o perioada de 3 ani, datorii care însumează 93 milioane lei, conform Tabelului definitiv de creanțe. Pe perioada derulării planului, Prospecțiuni mizează pe venituri de 747 milioane lei și un profit brut de peste 80 milioane lei. Planul de reorganizare prevede achitarea creanțelor atât din excedentul de numerar obținut din derularea activității de bază, cât și din valorificarea unor active imobiliare care nu sunt necesare activității curente, în valoare de 50 milioane lei.

Administratorul judiciar a propus achitarea mai rapidă a creanțelor salariale, respectiv într-un termen de 18 luni, față de 36 de luni, perioada de implementare a planului, având în vedere argumentele de natură socială, această măsură fiind acceptată de către toți creditorii. De asemenea, sumele datorate unor terți, reprezentând pensii alimentare și alte ajutoare sociale vor fi achitate în primul trimestru din plan.

Măsurile de restructurare a activității Prospecțiuni au fost implementate de Euro Insol încă din perioada de observație, imediat după preluarea mandatului de administrator judiciar la 5 aprilie 2016, pentru a crea premisele implementării cu succes a unui plan de reorganizare, precizează Euro Insol. Acestea au inclus măsuri de închidere a liniilor de business non-core neprofitabile, rentabilizarea diviziei de Logging, dinamizarea activității comerciale pentru core-business, restructurarea organigramei și un control strict al tuturor categoriilor de costuri. „Ca efect al acestor măsuri, cifra de afaceri a crescut cu 65%, iar pierderile societății s-au redus cu 95%. Astfel, de la o pierdere de 23,8 milioane lei în semestrul I din 2016, s-a ajuns la o pierdere de doar 1,2 milioane în semestru I 2017, cu șanse reale de a închide exercițiul financiar cu profit”, precizează administratorul judiciar într-un comunicat de presă.

De la începutul anului și până în prezent Prospecțiuni a încheiat contracte de peste 120 milioane lei pentru servicii de achiziție date geofizice 2D și 3D și de logging (investigare geofizică în gaură de sondă și perforare) cu Romgaz, OMV Petrom și AMROMCO. Societatea estimează să încheie până la sfârșitul anului și alte contracte, cu o valoare de peste 130 milioane lei. Pentru a-și onora aceste contracte Prospecțiuni angajează până la sfârșitul anului peste 1.000 de specialiști și muncitori, urmând că numărul total al salariaților să depășească 1500.

Prospecțiuni S.A. este o companie 100% românească, care activează de peste 65 de ani pe piața de servicii geologice și geofizice, fiind unica companie de profil din România și una dintre cele mai mari din sud-estul Europei, fiind, în toată această perioada, un pionier și o adevărată școală pentru domeniul de cercetare geologică și geofizică.

Share.

Lasă un comentariu