Corina Truică (CEMS EPC): Furnizorii de servicii complexe sunt ghizi şi parteneri în industria 4.0

0

Procesul de achiziție a serviciilor complexe și selecția furnizorilor de tehnologie trebuie să țină cont de capacitatea furnizorilor de a fi un partener de încredere într-o perioadă de transformări rapide, este îndemnul lansat de Corina Truică, Chief Operating Officer la CEMS EPC SA, la prima întâlnire Energy Breakfast Club din acest an, desfăşurată pe 25 ianuarie, la Palatul Cesianu Racoviță, din București.

Corina Truică s-a referit la serviciile de mentenanță, prezentate drept unul dintre pilonii importanţi într-o organizație, pentru asigurarea funcționării sistemului şi pentru optimizarea ciclului de viață al activelor. ”Serviciile de mentenanță presupun o interacțiune de lungă  durată cu beneficiarul și practic o compatibilizare a sistemelor de management dintre cele două companii”, a explicat Corina Truică.

În opinia sa, furnizorii de servicii au un rol esenţial în asigurarea tranziţiei către industria 4.0, în principal prin testarea de soluţii inovative şi asistarea companiilor interesate să îşi evalueze oportunităţile şi să gestioneze riscurile. Industria 4.0 este un concept care sintetizează cele mai importante tendinţe ale momentului între care interacţiunea dintre sistemele informatice şi cele fizice, internetul tuturor lucrurilor (IoT), big data, cloud computing, robotică şi inteligenţa artificială. “Structura fizică existentă este dublată de un mediu cibernetic”, a explicat Corina Truică. “Practic, maşinile sunt capabile să comunice şi să schimbe date între ele, să ia decizii şi să permită luarea deciziilor în baza datelor procesate automat. În principal activităţile redundante sau uşor de anticipat sunt cele înlocuite cu o infrastructură bazată de inteligenţă artificială, iar aceasta reduce foarte mult riscul de eroare umană”.

În acest tip de economie, principalele aşteptări ale companiilor industriale se îndreaptă spre furnizorii de tehnologie: contractori de instalaţii electrice şi automatizări (precum CEMS), furnizori de infrastructură IT, producători de componente (de exemplu, senzori), integratori de sistem, furnizori de soluţii software. Furnizorii de servicii complexe sunt cei mai în măsură să răspundă la provocările identificate de companii – lipsa resurselor umane calificate, sursele de finanţare şi dezvoltarea de soluţii -, dar şi să prevină principalele riscuri nou apărute – cele legate de securitate şi întelegerea conceptului.

DESCARCĂ PREZENTAREA CORINEI TRUICĂ

Petrotel LUKOIL este unul dintre principalii parteneri ai CEMS EPS SA, iar colaborarea funcţionează foarte bine “pentru că au proceduri de achiziţii foarte riguroase şi foarte clare”, a precizat Corina Truică. Priorităţile Petrotel LUKOIL în evaluarea serviciilor sunt, în această ordine: siguranţa oamenilor şi a mediului, fiabilitatea, eficienţa energetică, tehnologiile performante, competitivitatea economică. “Din partea noastră, noi apreciem claritatea în formularea cerinţelor, precum şi apetitul deosebit pentru noile tehnologii şi pentru progres”, a spus Corina Truică.

Achiziții de servicii versus achiziții de bunuri

Corina Truică s-a referit şi la specificul achiziţiei de servicii complexe, spre deosebire de achiziţia de produse. Din ce în ce mai mult, ponderea serviciilor în totalul achizițiilor tinde să crească, iar “personalul din departamentele de achiziții nu este de regulă specializat în achiziții de servicii, urmând aceleași proceduri ca în cazul achizițiilor de bunuri”. Personalul care beneficiază direct de servicii trebuie instruit în ceea ce priveşte definirea nevoilor, așteptările și modul de evaluare a furnizorilor de servicii. Pentru un proces eficient de derularea a achizițiilor de servicii complexe există câteva etape critice:

  • Definirea în detaliu a serviciului și a obiectivelor privind achiziția
  • Optimizarea comunicării dintre beneficiari finali ai serviciilor și departamentul de achiziții
  • Stabilirea instrumentelor de evaluare a rezultatelor și comunicarea acestora intern și către furnizor (what gets measured, gets done)
  • Asigurarea că toate părțile au înţeles clar termenii și obiectivele achiziției de servicii

În acest context, la criteriile de selecţie clasice (preţ, certificări, experienţă anterioară) se adaugă criterii noi, precum modelul de management al proceselor, compatibilitatea sistemelor IT, corelarea privind filozofia de dezvoltare şi nivelul tehnologic al furnizorului. “Mai nou şi din ce în ce mai mult, achiziția unor servicii poate presupune inclusiv evaluarea compatibilității de nivel tehnologic şi infrastructură IT, iar decizii precum externalizarea unor funcții suport implică o analiză riguroasă a riscurilor”, a subliniat Corina Truică.

În comparație cu achizițiile de bunuri, serviciile complexe implică o documentare mult mai consistentă, iar procesul de selecție este mai complex, pentru că furnizorii nu pot asigura servicii identice.

Share.

Lasă un comentariu