Cheltuieli suplimentare pentru furnizori: ANRE cere rapoarte remise clienților finali

0

Furnizorii de energie vor trebui să suplimenteze raportarea către consumatori, ceea ce va crea costuri suplimentare.

Astfel, personalul existent va trebui să dedice ore suplimentare raportării, sau, după caz, vor trebui angajați noi oameni.

Cheltuielile se vor recunoaște, însă, în tarife: acestea vor crește  cu 0,5-1% din limita maximă a costurilor operaționale anuale.

”Costurile justificate aferente activităţii de informare prevăzute în prezentul regulament sunt recunoscute la fundamentarea preţurilor şi a tarifelor reglementate din domeniul energiei electrice, în limita a maximum 1% din costurile proprii anuale, aferente activităţii de furnizare reglementată, în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE în materie”, menționează noul ordinul al ANRE.

În ceea ce priveşte activitatea de furnizare a gazelor naturale, aceste costuri se recunosc în limita a 0,5% din valoarea costurilor operaţionale anuale.

ANRE a anunțat ieri că titularii licenţelor de furnizare energie electrică şi gaze naturale trebuie să transmită către Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) rapoarte privind activitatea de informare a clienţilor finali.

“În conformitate cu prevederile art.17 din Ordinul preşedintelui ANRE nr. 96/2015, titularii de licenţe pentru activitatea de furnizare din sectorul energiei electrice şi respectiv al gazelor naturale au obligaţia să întocmească şi să înainteze ANRE rapoarte privind activitatea de informare a clienţilor finali. Rapoartele se întocmesc pentru fiecare domeniu de activitate şi se transmit Direcţiei comunicare, cooperare şi relaţia cu Parlamentul din cadrul ANRE”, se precizează în anunţ.

Potrivit ordinului menţionat, raportul privind activitatea de informare a clienţilor finali se întocmeşte conform unui model stabilit şi trebuie transmis către ANRE anual până cel târziu la data de 31 martie a anului următor anului pentru care se face raportarea.

Share.

Despre Autor

Bogdan Tudorache

Lasă un comentariu