CfD pentru regenerabile, nuclear, stocare și CCUS în România

0

Guvernul a adoptat principiile generale privind implementarea Contractelor pentru Diferență în România. De-acum, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri are cale liberă pentru a contracta serviciile de consultanță care vor defini în detaliu modul în care va funcționa această schemă de sprijin pentru producerea de energie electrică cu emisii reduse de carbon.

Sunt avute în vedere ca potențiale beneficiare ale unei scheme CfD sunt

 • tehnologia nucleară, pentru construcția de unități noi
 • tehnologiile pentru utilizarea resurselor regenerabile, inclusiv hidroenergie și tehnologiile de stocare a energiei electrice
 • tehnologiile CSC/ CUC pentru capacitățile de producere de energie electrică pe bază de combustibili fosili, la momentul în care acestea vor deveni comercial viabile

În documentul de prezentare a principiilor se precizează totodată, că sprijinul pentru energia regenerabilă va fi acordat pentru tehnologiile care nu se pot susține în lipsa unei scheme de sprijin și în situații în care este necesară atingerea/păstrarea țintelor asumate în acest domeniu.

Contractul pentru Diferență este definit ca fiind un mecanism de piață care funcționează prin stabilizarea veniturilor pentru producători, la un nivel de preț fix cunoscut sub numele de “preț de exercitare”, acesta reprezentând, la nivel general, prețul final pe MWh pe care investitorul îl va obține ca urmare a aplicării CfD. Prețul de exercitare este un preț al energiei electrice care reflectă costul investiției într-o anumită tehnologie și este stabilit, în general, în urma licitațiilor derulate pentru acordarea sprijinului de tipul CfD sau prin negociere directă, în cazul unor proiecte unice (ex: proiectul Unităților 3 și 4 de la Cernavodă). Practic, prin acest mecanism de piață, beneficiarii de CfD vor avea certitudinea obținerii unui anumit nivel de venituri, care garantează recuperarea investiției inițiale. Mecanismul de stimulare a respectivelor investiții este unul de sprijin și va fi notificat Comisiei Europene spre aprobare.

Ministerul propune Guvernului spre aprobare un nivel maxim anual de sprijin, preconizat să fie acordat pentru întreg mecanismul CfD, defalcat pe tehnologii:

 • un buget estimat anual de subvenții de circa 125 milioane de euro anual, pentru proiecte în domeniul resurselor regenerabile
 • un buget estimat anual de subvenții de circa 215 milioane de euro anual pentru proiecte nucleare
 • pentru instalațiile/echipamentele CSC/CUC, bugetul anual se va stabili atunci când instalațiile aferente CSC/CUC vor deveni comercial viabile.

La nivelul MEEMA se vor stabili, în funcție de prevederile Strategiei energetice, de angajamentele asumate prin PNIESC (Planul National Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030), de bugetul stabilit pentru CfD și de necesitatea asigurării securității energetice, bugetele și nivelurile de capacitate pentru care se vor derula licitații în vederea obținerii unui sprijin de tip CfD. Tot la nivelul MEEMA și în baza criteriilor de mai sus, vor fi stabilite și proiectele unice care vor putea beneficia de CfD pe bază de negociere.

După ce Guvernul aprobă principiile generale ale mecanismului CfD prezentate anterior, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va contracta serviciilor de consultanță pentru a defini următoarele

 • legislația primară și secundară necesară implementării mecanismului CfD
 • domeniul de competență și responsabilitate ale entităților implicate în administrarea mecanismului de sprijin prin ajutor de stat
 • definirea/stabilirea cadrului de reglementare și a fluxurilor financiare/de garantare necesare pentru a asigura lichiditatea/bonitatea și „bancabilitatea” proiectelor
 • fluxurile financiare/de garantare aferente colectării fondurilor necesare și realizării plăților corespunzătoare, termenele și condițiile aplicabile pentru gestionarea fondurilor, încasărilor și plăților aferente mecanismului de sprijin prin ajutor de stat bazat pe CfD
 • regulile de compensare aplicabile atât pentru plățile realizate de către beneficiarii CfD, cât și pentru sumele colectate de la consumatori contractul cadru pentru mecanismul CfD
 • mecanismul detaliat de alocare a sprijinului pentru noile capacități
 • cerințele de eligibilitate ale operatorilor economici pentru participarea în cadrul mecanismului de sprijin prin ajutor de stat bazat pe CfD etc
 • acordurile de tip gain-share, pentru împărțirea profiturilor și costurilor pentru contractele personalizate (unice)
 • modelarea economică a impactului asupra consumatorilor și producătorilor din România și asupra țărilor vecine
 • derularea pașilor necesari în vederea obținerii acordului UE privind schema de sprijin, în contextul discuțiilor cu entitățile majore implicate (DG Energy, DG Competition)

Totodată, studiul va continua cu o analiză impactului pe piață asupra clienților finali, atât industriali cât și casnici, și asupra producătorilor, în România și țările învecinate.

Share.

Lasă un comentariu