CE va verifica acordurile de aprovizionare cu gaze semnate de statele UE

0

Comisia Europeană (CE) va evalua și aviza acordurile interguvernamentale semnate de statele membre UE cu terţi şi care au potențialul să afecteze securitatea aprovizionării cu gaze pe continent, arată un pachet de măsuri prezentat și adoptat de Comisie pentru îmbunătățirea securității energetice. Scopul este verificarea respectării dreptului comunitar în materie de piață de gaze și concurență de către aceste acorduri. “Va fi necesar ca statele membre să ţină seama pe deplin de avizul Comisiei înainte de semnarea acordurilor”, precizează CE.

Gestionarea necesarului de energie pentru consum, creșterea producției de energie pe teritoriu european și diversificarea rutelor, surselor și furnizorilor de gaze sunt alte trei măsuri prezentate de CE pentru transparentizarea și integrarea piețelor energetice europene.

“Pachetul prezentat astăzi (marți – n.r.) se axează pe securitatea aprovizionării, însă el face referire la toate cele trei obiective principale. Prin reducerea cererii noastre de energie şi printr-o mai bună gestionare a aprovizionării cu energie din surse externe, suntem în măsură să ne ţinem promisiunea şi să consolidăm stabilitatea pieţei energetice europene”, a declarat vicepreşedintele responsabil cu uniunea energetică, Maros Sefcovic.

“Propunerile se referă la un sistem fiabil, competitiv şi flexibil, caracterizat de fluxuri energetice transfrontaliere, de ale cărui avantaje consumatorii să poată beneficia din plin. Ele pun accentul pe solidaritate ca măsură de protejare a celor mai vulnerabili. De asemenea, propunerile vizează garantarea unui viitor energetic curat”, a completat comisarul european pentru Politici Climatice şi Energie, Miguel Arias Canete.

Comisia mai propune îmbunățirea cooperării regionale între statele membre UE privind componenta de gaze, cooperare care va merge până la garantarea aprovizionării gospodăriilor și organizațiilor care oferă servicii critice pentru societate dintr-un stat de către vecini în caz de crize majore în alimentare.

În ceea ce priveşte gazul natural lichefiat (GNL), Comisia își propune consolidarea infrastructurii strategice pentru finalizarea pieţei interne şi identificarea proiectelor de profil care ar diminua dependența de un unic furnizor. În plus, utilizarea mai bună a capabilităților și capacităților de stocare de gaz ar putea diminua dependența de anumiți furnizori.

În ceea ce priveşte încălzirea şi răcirea, CE își propune realizarea unei strategii care să diminueze ponderea utilizării combustibililor fosili pentru aceste aplicații. În UE, încâlzirea și răcirea reprezintă circa jumătate din consumul energetic, și doar 18% din energia utilizată pentru aceste sarcini provine din surse regenerabile. Strategia UE pune accent pe îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor, interconectarea operațională a sistemelor electroenergetice și de încălzire centralizată și recuperarea agentului termic și frigorific folosit de agenții economici industriali.

Share.

Lasă un comentariu