Membru al Directoratului in cadrul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. - CE Oltenia


Aplică acum!

În baza HG 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, s-a demarat procesul de înființare al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A, administrata în sistem dualist, prin Directorat şi Consiliu de Supraveghere.

Obiectul principal de activitate al CE Oltenia consta în producerea energiei electrice şi termice pe bază de lignit precum şi extracţia şi prepararea lignitului
Complexul Energetic Oltenia s-a înființat prin fuziunea următoarelor societăți comerciale:
- Societatea Naţională a Lignitului Oltenia Tg.Jiu S.A.;
- Complexul Energetic TURCENI;
- Complexul Energetic ROVINARI;
- Complexul Energetic CRAIOVA.
În conformitate cu OUG 109/2011, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a selectat asocierea formata din Quest Advisors si Transearch International pentru a o asista în procesul de selecţie a pozitiei de Membru al Directoratului.
CERINTE DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE
Cerinte obligatorii
1. Absolvent de studii superioare cu diploma de licenţă în domeniul tehnic, juridic, sau economic;
2. Cel puţin 7 ani experienţa profesională;
3. Cel puţin 3 ani experienţa în managementul de top în cadrul unor companii de mari dimensiuni din România sau din străinătate;
4. Experienţa în elaborarea si implementarea de strategii de dezvoltare, optimizare si restructurare de companii/divizii;
5. Integritate, etică, profesionalism;
6. Abilităţi de comunicare interpersonală;
7. Determinare.
Cerinte care constituie avantaje
1. Masterat în Administrarea Afacerilor/ Studii post universitare relevante;
2. Experienta in managementul de redresare a companiilor;
3. Experienta in companii aflate in etape de tranzitie in ceea ce priveste procesul de privatizare;
4. O bună cunoaştere a pieţelor de energie, a mecanismelor şi instrumentelor de tranzacţionare a energiei electrice din România şi Europa;
5. Cunostinte de guvernanta corporativa, experienta intr-un sistem dualist;
6. Capacitatea de evaluare si de luare a deciziilor in situatii de urgenta (evenimente, accidente, forta majora, greva);
7. Experienta relevanta si abilitati de negociere dovedite in relatia cu sindicatele;
8. Cunoasterea limbii engleze si/sau a altei limbi de circulatie internationala. DOCUMENTE NECESARE

PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII
1. Opis;
2. Curriculum Vitae în limba română sau engleza;
3. Scrisoare de intenţie (“Oferta tehnică“) în limba română sau engleza - în cadrul căreia candidatul va motiva aplicaţia şi va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre cerintele cuprinse în Anunţul de recrutare (pentru detalii a se vedea anexat Modelul de Completare al Scrisorii de Intenţie);
4. 4 referinte/recomandari relevante din partea unor persoane cu care s-a colaborat in ultimii 5 ani;
5. Formularul 1 completat (declaraţie privind corectitudinea informaţiilor din aplicaţie, lipsa conflictului de interese şi lipsa antecedentelor penale);
6. Copie a actului de identitate.
DEPUNEREA CANDIDATURII
Documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi depuse/ trimise cu confirmare de primire până cel târziu în data de 24.06.2016, ora 13.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare membru al Directoratului Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A./ Nume şi prenume candidat”, la adresa de corespondenţă Str. Ing. Gheorghe Balş, nr. 3, ap. 4, sector 1, Bucureşti, precum şi în format electronic, pe adresa de e-mail ceoltenia@questadvisors.eu.
Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie. Imposibilitatea transmiterii pe suport hârtie, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate, poate atrage după sine excluderea din procedură de recrutare şi selecţie.
Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul prezenţei proceduri de recrutare şi selecţie. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.
Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot solicita documente suplimentare de natură să probeze experienţa sau statutul lor profesional.
Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

Aplică acum!
Share.
Electricity Nuclearelectrica-logo
0

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA, Sucursala Cernavoda, recruteaza personal in vederea ocuparii postului de Director Economic…