BVB şi partenerii din domeniul energetic şi financiar au înfiinţat compania cu rol de Contraparte Centrală

0

Bursa de Valori Bucureşti a înfiinţat, împreună cu alţi opt acţionari, compania pe structura căreia va funcţiona contrapartea centrală locală – CCP.RO Bucharest, entitate care a fost înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului luni, după ce acţionarii au aprobat participarea la capitalul social al acesteia, în sumă totală de 79,8 milioane lei (16,8 milioane euro).

Conform unui comunicat al BVB, CCP.RO va găzdui infrastructura care va permite relansarea pieţei derivatelor în România şi va asigura mecanisme noi pentru diminuarea şi transferul riscurilor pentru pieţele operate de BVB şi OPCOM, contribuind la creşterea încrederii şi activităţii pe aceste pieţe. Primele tranzacţii ar urma să aibă loc în 16 luni de la înfiinţarea noii companii, conform Agerpres.

BVB este acţionar majoritar cu 59,52% din acţiuni, în urma unei contribuţii de 47,5 milioane lei (10 milioane euro), cea mai mare investiţie realizată de BVB în cadrul unui singur proiect.

Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM deţine 19,06% din capitalul social al CCP.RO. Alţi acţionari în cadrul CCP.RO sunt Enel România, Banca Transilvania, Tinmar Energy, Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana, Societatea de Investiţii Financiare Transilvania, Societatea de Investiţii Financiare Muntenia şi SSIF BRK Financial Group, fiecare având deţineri individuale sub 10%.

Share.

Lasă un comentariu