Bankwatch: Decarbonizarea trebuie susținută prin programe și obiective ambițioase de finanțare

0

Bogdan Tudorache

România are nevoie de un plan integrat pentru a utiliza fondurile europene din perioada 2021-2027 în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurându-se în același timp că sunt create noi locuri de muncă. Acest lucru este posibil doar prin obiective de politici concrete și programe de finanțare care susțin cu adevărat tranziția de la combustibili fosili la energie curată, arată un raport Bankwatch România care analizează stadiul actual al documentelor strategice în domeniul energiei, dar și sursele de finanțare pentru decarbonizare.

În realizarea tranziției energetice, România va trebui să aloce o bună parte din fondurile provenite de la Uniunea Europeană proiectelor de diminuare a schimbărilor climatice, modernizarea sistemului energetic, de incluziune socială și crearea de locuri de muncă sustenabile. În total țara noastră va putea accesa 24 de miliarde de euro cu acest scop din cei 80 de miliarde puși la dispoziție până în 2027, conform ultimei decizii a Consiliului European, 30% din bugetul total fiind obligatoriu investiții pentru obiectivele climatice.

„Cea de-a doua jumătate a anului 2020 este crucială pentru viitorul energetic al țării, când se vor definitiva sursele de finanțare și strategiile naționale. Statele membre UE vor avea cinci obiective de politici de îndeplinit până în 2027, iar cel puțin două dintre acestea stau la baza unei tranziții energetice juste: O Europă mai verde și O Europă mai socială. Este important ca aceste politici să fie coerente cu Pactul Ecologic European și Acordul de la Paris. România nu va putea atinge țintele pentru reducerea emisiilor de gaze și efect de seră și de protecție a mediului dacă nu va planifica transparent și participativ toate strategiile”, a spus Dan Dobre, Campaigner minerit și tranziție justă, Asociația Bankwatch România.

Recomandările Bankwatch se referă în special la regiunile miniere, care au cea mai mare nevoie de susținere.

În primul rând, documentele strategice trebuie să fie coerente cu viitoarele instrumente de finanțare europeană, dar și între ele și să contribuie în mod eficient la procesul de decarbonizare. În prezent, documentele anticipează noi investiții în combustibili fosili (gaz natural, petrol) și nu prevăd un calendar de eliminare treptată a cărbunelui. Așadar, nu sprijină semnificativ obiectivul general de reducere a emisiilor de carbon, arată analiza Bankwatch.

Share.

Lasă un comentariu