Societatea Inginerilor Energeticieni din România

Societatea Inginerilor Energeticieni din România
NumeSocietatea Inginerilor Energeticieni din România
SectorAsociație
Oameni cheieFănica Vatra - Director executiv
Disclaimer
Obiective SIER îşi propune să contribuie activ la creşterea rolului şi eficienţei activităţii inginerilor energeticieni în vederea dezvoltării continue a energeticii româneşti în folosul economiei naţionale.
Descriere
Societatea Inginerilor Energeticieni Din România - S.I.E.R., este o organizaţie profesională, autonomă, cu personalitate juridică, apolitică, neguvernamentală, non - profit.
De-a lungul anilor în SIER s-au înscris peste 1.500 de persoane fizice ca membrii individuali, afiliaţi la peste 50 de filiale şi cercuri SIER repartizate pe întreg cuprinsul ţării, precum şi 51 de persoane juridice cu capital privat sau de stat cu preocupări şi interese în domeniul energetic. SIER îşi propune să contribuie activ la creşterea rolului şi eficienţei activităţii inginerilor energeticieni în vederea dezvoltării continue a energeticii româneşti în folosul economiei naţionale.
Contact
Adresă
Bdul Lacul Tei nr.1, sector 2, 020371 București
Telefon
+4.021.206.12.29
Ultimele știri
Share.
Asociații
0 Societatea Română de Mentenanță (SOROMENT)
SOROMENT isi propune să consolideze și să promoveze managementul și mentenanța activelor ca profesii în societatea româneasca, prin educarea tinerei generații și specializarea continua a lucrătorilor în industrie, promovarea modelelor de leaderi, a oportunitaților de dezvoltare, recunoașterea excelenței în industrie, dezvoltarea continuă a standardelor în îndustrie.
Asociații
0 UGIR – 1903
UGIR-1903 constituie una din cele mai mari şi mai importante confederaţii patronale din România, organism de reprezentare din punct de vedere patronal a industriei româneşti şi a capitalului autohton, continuator al tradiţiei de peste 100 de ani a mişcării patronale din România. UGIR-1903 are statut de confederaţie patronală reprezentativă la ...
Asociații
0 Uniunea Națională a Patronatului Român
Uniunea Naţională a Patronatului Român (UNPR) este constituită ca organizaţie neguvernamentală, non profit, fără caracter politic care cuprinde firme din sectorul privat cu capital integral românesc, mixt sau numai cu capital străin. A fost înfiinţată în anul 1991, cu scopul de a ocroti interesele patronilor mici şi mijlocii activând în ...