Asociaţia traderilor europeni critică tranzacţionarea întregului volum de gaze naturale pe o singură piaţă

0

Dereglementarea de la 1 aprilie 2017 a prețului de producție a gazelor naturale pentru gospodării și pentru producerea energiei termice pentru gospodării este un pas important spre construirea unei piețe bine funcționale, constată Federația europeană a traderilor de energie EFET, într-o scrisoare adresată factorilor de decizie români din Parlament și din Guvern. Totodată, obligația de a tranzacționa pe o singură platformă centralizată întregul volum de gaze naturale produs în țară este în contradicţie cu spiritul şi conținutul regulilor și reglementărilor europene privind piața energiei, avertizează asociaţia.

“În prezent, suntem îngrijorați de amendamentele transmise de Comisia parlamentară pentru industrie și servicii la 21 aprilie 2017, care, dacă ar fi aprobate, ar face ca piața românească a gazelor naturale să fie expusă mai multor consecințe neintenționate atât la nivelul consumatorilor casnici, asupra rolului pe care România ar putea să îl joace în regiune, precum și asupra dezvoltării sectorului de explorare şi producţie”, se precizează în scrisoarea semnată de Davide Rubini, vicepreședinte EFET Task Force pentru Europa Centrală și Europa de Sud-Est (TF CSEE-G).

Orice modificare substanțială a cadrului de reglementare ar trebui să fie întotdeauna analizată cu atenție și realizată în urma unor consultări publice desfăşurate în limba engleză pentru a permite o participare cât mai largă, spune asociația care reprezintă mai mult de 100 de companii de trading cu energie, active în peste 27 de țări europene. În acest context, tuturor părților interesate relevante ar trebui să li se furnizeze evaluări de impact aprofundate și suficient timp pentru comentarii. Mai mult, bunele practici din piețele mai dezvoltate ar trebui să fie luate în considerare atunci când se avansează propuneri.

Concret, asociația europeană a comercianților este “deosebit de preocupată de obligația ca întregul volum de gaze naturale produs în țară să se comercializeze pe o singură platformă centralizată”. Aceasta ar însemna, de fapt:

  • O intervenție semnificativă pe piață, care limitează libertatea participanților la piață și care poate împiedica tranzacțiile transfrontaliere și exportul

Tranzacțiile bilaterale au un rol în creșterea lichidității pieței, deoarece acestea completează tranzacțiile standard, atunci când piața consideră că este nevoie.

Obligativitatea de realizare a tranzacţiilor în România introduce intermediari inutili atunci când volumele sunt direcționate spre țările vecine, oferind României beneficii nejustificate și afectând negativ piețele vecine;

  • Un impact asupra aplicării efective a unui regim de echilibrare zilnică bazat pe Regulamentul UE 312/2014 care impune utilizatorilor sistemului de transport să își echilibreze zilnic portofoliile de gaze naturale printr-o formare transparentă a prețurilor și un nivel de concurență care este puțin probabil să apară printr-o platformă administrată de guvern;
  • Transferarea în mare măsură a responsabilității pentru funcționarea pieței gazelor naturale către organismele guvernamentale prin crearea unei platforme de piață cu atribute monopoliste. Nu aceasta este intenția legislației UE și expune piața la eventuale intervenții cu efect de distorsiune, indiferent cât de bine intenţionată ar fi administrarea pieţei;
  • Un obstacol major în calea dezvoltării unei infrastructuri fizice complexe, cum ar fi interconexiunile cu țările învecinate, în condiţiile în care aducerea cu forţa a tuturor tranzacțiilor pe bursa unică avută în vedere ar împiedica realizarea de poziții pe termen lung pe alte piețe, poziţii necesare pentru a susține investiții relevante.

Intre altele, considerăm că platformele de piață centralizate sunt potrivite pentru tranzacționările standardizate, pe termen scurt (la zi, la lună sau la an), dar sunt un instrument ineficient pentru vânzările pe termen lung (pe mai mulți ani) care impun caracteristici specifice, convenite în negocieri bilaterale. Asemenea constrângeri ar constitui, prin urmare, bariere aproape de nedepăşit pentru orice viitoare evoluție în sectorul de explorare şi producţie, cu un impact semnificativ asupra întregii economii românești.

În general, EFET consideră că orice avantaj teoretic în ceea ce privește creșterea lichidității, obţinută eventual prin modificările propuse, este anulat cu mult de efectele negative menționate mai sus. “Subliniem că evaluarea noastră se bazează pe traduceri și pe informații limitate și, de aceea, ar putea să nu includă considerații mai precise. Din acest motiv, recomandăm insistent suspendarea procesului legislativ și deschiderea dialogului către toate părțile interesate relevante pe baza unei evaluări de impact amănunțite și a unei documentații redactate în limba engleză”.

Despre EFET

Federeaţia europeană a traderilor din energie (EFET) promovează concurența, transparența și accesul liber în sectorul energetic european. Contribuim la crearea unui climat de încredere în piețele de electricitate și de gaze naturale din Europa, astfel încât acestea să poată susține furnizarea de energie durabilă și sigură și o economie competitivă. În prezent, reprezintă peste 100 de companii de trading cu energie, active în peste 27 de țări europene. De aceea, urmăreşte cu atenție toate evoluțiile de pe piața internă a energiei și acordă o atenție deosebită piețelor naționale care au o mai mare nevoie de reforme structurale.

Share.

Lasă un comentariu