Artelys: Cogenerarea este unul dintre motoarele principale pentru o Europă fără carbon în 2050

0

Acordul verde european promite să obțină un sistem energetic cu zero emisii până în 2050, cu un plus de ambiții în ceea ce privește eficiența energetică, integrarea sistemului și energiile regenerabile. Potrivit unui nou studiu publicat de Artelys, cogenerarea (CHP) este unul dintre principalele motoare pentru a ajunge la o Europă neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050. Realizarea potențialului de cogenerare într-o manieră fezabilă din punct de vedere economic în toate sectoarele va maximiza eficiența energetică și integrarea sistemului energetic european la cel mai scăzut nivel de cost, aducând în același timp beneficii cheie pentru consumatorii finali.

Hans Korteweg, director general al COGEN Europe, a prezentat succint multiplele beneficii ale cogenerării, în cadrul conferinței „Regional Approach Brussels – Tranziția energetică”, organizată de Energynomics. Întreaga conferință este disponibilă AICI.

Studiul „Către un sistem energetic cu zero emisii eficient, integrat și rentabil în 2050: rolul cogenerării” a fost comandat de COGEN Europe și este susținut de 26 de parteneri din industrie care operează pe întregul lanțul de valoare energetică. Bazându-se pe ambițiosul scenariu 1.5 TECH al Comisiei Europene din Strategia pe termen lung, studiul identifică avantajele utilizării termocentralelor în cogenerare în termeni de eficiență și flexibilitate pentru sistemele integrate de căldură și energie.

Studiul constată că există un potențial economic pentru cogenerare, ca soluție cheie într-un sistem energetic eficient din perspectiva emisiilor cu efect de seră, intens electrificat, dominat de soluții regenerabile și cerere redusă. Atunci când se iau în considerare cote mai mari de surse de bioenergie, creșterea rolului cogenerării este încă și mai relevantă, contribuind la utilizarea eficientă a acestor combustibili. Optimizarea cogenerării ca parte a sistemelor energetice integrate conduce la reducerea costurilor sistemelor energetice de 4,1 până la 8,2 miliarde de euro și permite reducerea emisiilor de CO2 menținute cu 4-5 milioane de tone anual în 2050, în cadrul unei Europe fără emisii nete. Cogenerarea va înlocui producția de energie electrică și de căldură mai puțin eficientă, contribuind cu 13-16% din puterea totală și 19-27% din producția totală de căldură în 2050. Cogenerarea optimizată va funcționa flexibil și eficient când și unde este necesar, în special în momentele de vârf de cerere maximă pentru încălzire și vehiculele electrice, atunci când producția din surse eoliene și solare este insuficientă.

„Studiul evidențiază beneficiile cogenerării în Europa pe diferite scenarii de atingere la neutralitatea carbonului până în 2050, atât la nivelul utilizatorilor, cât și la nivelul sistemului, în diferite regiuni și în toate sectoarele”, a declarat Christopher Andrey, director de proiecte la Artelys. „Studiul arată că este nevoie de o modelare rafinată a relațiilor dintre electricitate și căldură pentru a evalua potențialul economic al cogenerării, în contextul Acordului verde al UE pentru decarbonizare accelerată”.

După cum arată studiul Artelys, „cogenerarea se bucură de un sprijin larg în UE și nu numai, ca soluție preferată pentru toate sectoarele”, a declarat Hans Korteweg, director general al COGEN Europe. „Mai mult, analiză indică faptul că există un potențial economic pentru 40 GW în capacități suplimentare de cogenerare care urmează să fie construite până în 2050. Aceste investiții înseamnă energie și căldură eficiente, flexibile și accesibile pentru sute de orașe și sectoare economice, precum și pentru milioane de cetățeni. Un cadru de reglementare ambițios și previzibil pentru cogenerare este imperativ pentru a profita pe deplin de avantajele eficienței și integrării sistemelor energetice pentru cetățeni, companii și sistemul energetic ca întreg.”

Marco Pezzaglia, președintele COGEN Europe a adăugat că soluțiile de cogenerare pot fi coloana vertebrală a unei Europe neutre în materie de carbon la nivelul anului 2050. „Într-o lume cu resurse limitate, nu ne putem permite să risipim energia. Cogenerarea trebuie să fie prioritară față de producerea separată și ineficientă a energiei termice și a electricității începând chiar de acum. Acest lucru va contribui la maximizarea eficienței energetice în sectoarele cheie ale economiei și la integrarea sistemului energetic european la cele mai mici costuri.”

Share.

Lasă un comentariu