ANRE: Profit de 10% din costuri la înmagazinarea gazelor, în locul rentabilității capitalului investit

0

Companiile care dețin și operează depozite de înmagazinare a gazelor naturale în România vor fi recompensate cu 10% din valoarea costurilor anuale, prevede noua metodologie de tarifare propusă de ANRE. Proiectul pus în dezbatere publică arată că firmele reglementate vor percepe trei tarife diferite: rezervare, injecție, extracție.

Schimbarea principală se referă la filozofia de reglementare, care va diferi de cea aplicată în prezent. Reglementatorul observă în nota de prezentare că „operatorii licențiați utilizează în desfășurarea activității în principal imobilizări corporale închiriate”. Cum majoritatea costurilor operatorilor de înmagazinare sunt costuri operaționale, direcția de specialitate a ANRE a considerat că „este mai potrivit ca operatorilor să li se asigure o rată de rentabilitate procentuală asupra costurilor totale aprobate, în locul unei rate reglementate de rentabilitate a capitalului investit”.

Rata reglementată de rentabilitate aferentă costurilor totale este propusă la nivelul de 10%, arată proiectul de metodologie al ANRE.

Alte noutăți introduse prin noua metodologie

  1. Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de înmagazinare subterană a gazelor naturale este de tipul “cost – plus”
  2. Tarifele de înmagazinare subterană se stabilesc anual, pentru fiecare operator de înmagazinare și asigură recuperarea costurilor totale aferente activităților și operațiunilor realizate de operatorul de înmagazinare pentru sau în legătură cu operarea sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum și o rată reglementată de rentabilitate asupra costurilor totale. Rata reglementată de rentabilitate aferentă costurilor totale este propusă la nivelul de 10%
  3. Stabilirea tarifelor de înmagazinare subterană se realizează pentru fiecare ciclu anual de înmagazinare subterană cuprins în intervalul de 12 luni consecutive 1 aprilie – 31 martie, pe baza datelor din situația evidențelor contabile reglementate corespunzătoare ultimului ciclu anual de înmagazinare închis din punct de vedere financiar
  4. Achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii se va realiza de către operatorul de înmagazinare având în vedere criterii de eficiență economică. În acest sens, operatorul de înmagazinare are obligația transmiterii la ANRE a politicii de achiziții de bunuri, lucrări și servicii pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, inclusiv a procedurilor utilizate în acest sens
  5. În situația în care un operator economic solicită iterativ injecția și extracția subterană a unor cantități de gaze naturale în marja de capacitate rezervată de înmagazinare subterană și în interiorul intervalului de timp din cadrul perioadei aferente ciclului anual pentru care a fost contractată capacitatea rezervată, tariful de rezervare se facturează o singură dată, pentru capacitatea contractată. Tarifele de injecție și extracție se facturează ori de câte ori sunt prestate serviciile de injecție/extracție gaze naturale în/din depozitele de înmagazinare subterană în perioada de timp pentru care s-a realizat contractarea serviciului de rezervare de capacitate
  6. Operatorul de înmagazinare are obligația transmiterii la ANRE a propunerii de stabilire a tarifelor de înmagazinare subterană pentru următorul ciclu anual de înmagazinare subterană și de justificare detaliată a acesteia, cel puțin cu 120 de zile înainte de prima zi de depunere, în conformitate cu prevederile a Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale
  7. Se introduce obligația operatorilor de înmagazinare de a transmite la ANRE, în format ECR, situația trimestrială a costurilor totale și a veniturilor realizate din prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale. Odată cu situația menționată anterior, în termen de 60 de zile de la data încheierii fiecărui trimestru, operatorii de înmagazinare vor înainta la ANRE și situația trimestrială a capacităților de înmagazinare subterană rezervate și facturate.

Principalii operatori de înmagazinare a gazelor naturale din România sunt Romgaz, prin Depogaz Ploiești, și Depomureș, controlat de ENGIE.

Share.

Lasă un comentariu