ANRE: Neîndeplinirea obligației de ofertare a gazelor este sancționată cu o amendă de 5-10% din cifra de afaceri

0

Contractele de vânzare-cumpărare de gaze pe piața angro încheiate ulterior datei de 1 iulie 2020, indiferent de proveniența gazelor naturale (producție internă, import, export) generează o obligația de ofertare pentru actorii de pe piață, care totodată, alături de operatorii piețelor centralizate (OPCOM și BRM) au și obligația de raportare către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), conform Profit.ro.

Neofertarea gazelor comercializate, fie de cumpărător, fie de vânzător, este sancționată cu o amendă cuprinsă între 5% și 10% din cifra de afaceri, atenționează ANRE, făcând trimitere la articolul din lege care definește contravențiile de pe această piață.

ANRE face aceste precizări într-un document care detaliază modul în care producătorii, furnizorii sau importatorii trebuie să raporteze contractele încheiate. Prin modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale, în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, toți participanții la piața de gaze naturale, cu excepția producătorilor a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh, în măsura în care contractează vânzarea sau cumpărarea de gaze naturale pe piața angro, într-un an calendaristic, au obligația să oferteze anual, în calitate de vânzător/cumpărător, cantități/cereri de cumpărare pe piețele centralizate.

Share.

Lasă un comentariu