ANRE lucrează la noile reguli de funcţionare a piețelor de energie electrică în contextul aplicării prevederilor Regulamentului 943

0

Bogdan Tudorache

În perioada următoare, ANRE are în lucru finalizarea întregului pachet de reglementări necesare implementării legislației naționale incidente și a pachetului legislativ „Energie curată”, printre care se numără și trecerea la intervalul de decontare de 15 minute începând cu anul 2021, implementarea conceptului de single price (preț unic) pe piața de echilibrare și finalizarea implementării regulilor necesare pentru utilizarea platformelor europene aferente pieței de echilibrare, a anunțat instituția.

Conform unor surse din piață citate de presa centrală, decontarea la 15 minute ar urma să fie efectuată din toamna anului viitor.

În același timp, contractele bilaterale (PPA) vor putea fi semnate pe o platformă controlată de OPCOM, mai anunță ANRE.

Astfel, instituția anunță ”crearea unei platforme administrate de către OPCOM care permite încheierea de contracte de tip PPA şi într-un cadru organizat care asigură corectitudinea, cadrul concurenţial şi nediscriminatoriu în negocierea şi încheierea acestor contracte”, dar și faptul că furnizorii vor avea dreptul ”de a încheia contracte bilaterale negociate direct cu agregatorii clienţilor activi”.

În pus, ANRE promite flexibilizarea tranzacțiilor pe piața contractelor bilaterale cu licitație extinsă, în ceea ce privește profilele zilnice de livrare, posibilitatea variației cantității orare, facilitate care sprijină îndeosebi producătorii de energie din surse regenerabile şi posibilitatea de ajustare a a prețului de atribuire în funcție de un indice bursier. În același timp, va fi finalizată definirea contractelor pe termen lung care pot fi încheiate pe pieţe extrabursiere şi care stimulează investiţiile în capacităţi noi de producţie și posibilitatea participării agregate pe toate pieţele a producătorilor de energie şi dreptul de a încheia contracte bilaterale negociate direct între membrii agregării. Totodată, ANRE va defini posibilitatea participării clienților finali, inclusiv prin intermediul agregatorilor, la piețele la termen, piața pentru ziua următoare, piața intrazilnică și cea de echilibrare.

”La nivelul pieței de echilibrare, (se lucrează la) renunțarea la obligaţia de ofertare, la limitele de preț, în afara celor tehnice permise de regulamentul UE, şi introducerea preţurilor negative, măsuri care stimulează participanţii la piaţa de echilibrare şi contribuie la asigurarea rezervelor de putere necesare echilibrării sistemului de transport al energiei electrice”, mai precizează ANRE, fără a specifica termenele-limită de definitivare a acestor procese.

Share.

Lasă un comentariu