ANRE caută consultant pentru stabili rata de rentabilitate pentru transportul și distribuția energiei – termen limită pe 28 februarie!

0

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE vrea să achiziționeze servicii de consultanță privind stabilirea elementelor de calcul al costului mediu ponderat al capitalului investit în sectorul energiei electrice și gazelor naturale, pentru perioada 2020-2024, pentru activitățile de transport și distribuție a gazelor naturale și energiei electrice. Valoarea estimată a contractului este de 100.000 de lei ce vor fi plătiți după primirea de către ANRE a versiunii finale a raportului, „în cel mult 3 luni de la data semnării contractului”. O primă variantă preliminară a raportului va fi transmis Autorității în cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului.

Data limită de depunere a ofertelor este 28 februarie 2020, ora 13.00, prin poștă, sau personal, în plic închis, care se va depune la registratura ANRE, la adresa Bulevardul Carol I, nr.29, sector 2, București.

Obiectivele specifice ale serviciilor de consultanță solicitate constau în determinarea elementelor de calcul al costului mediu ponderat al capitalului și stabilirea variației acestora față de elementele utilizate la determinarea ratei reglementate a rentabilității aprobată prin Ordinul ANRE nr. 168/2018.

Prestatorul trebuie să fie o companie specializată în consultanță economică și financiară, cu privire la aspectele de reglementare din sectorul energetic și specializare în analiza financiară a costului de capital, respectiv reglementarea europeană a pieței gazelor naturale. Prestatorul trebuie să aibă o experiență de lucru în ce privește determinarea elementelor de calcul al costului mediu ponderat al capitalului investit în sectorul energetic, în spațiul UE. În plus, prestatorul trebuie să facă dovada cunoștințelor și experienței, demonstrate prin participarea în cel puțin un proiect având tematică de mai sus și prezentarea a cel puțin unui document/certificat prin care să se confirme cele solicitate anterior. Criteriul de atribuire va vi cel mai mic preț.

Share.

Lasă un comentariu