AFEER: Modificările aduse la Legea energiei pot crea prejudicii grave participanţilor la piaţă

2

Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER apreciază că punerea în aplicare a noilor modificări ale legii energiei, decise recent în Parlament, poate conduce la grave prejudicii produse participanților la piață, prin crearea premiselor unor interpretări și aplicări abuzive ori eronate.

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale, este în prezent la Preşedenţie pentru promulgare.

“După o analiză asupra modificărilor operate la lege, ne exprimăm uimirea, dar şi îngrijorarea, față de modul în care s-a decis aprobarea unor amendamente, care – în opinia noastră – vor produce controverse și vor crea disfuncționalități pe piața energiei”, opinează membrii AFEER.

„Un demers lăudabil al Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, de a invita la consultări toți actorii pieței, a fost stopat brusc, cu explicația că va fi continuat de Ministerul Energiei, pentru ca apoi să constatăm că, peste noapte, au fost luate în dezbatere anumite propuneri venite, conform informaţiilor noastre, din partea unei singure companii. Reprezentanții AFEER au participat activ la consultările organizate la Parlament pe modificarea Legii 123/2012, am venit cu propriile amendamente și constatăm acum că propunerile noastre nu numai că nu au fost luate în considerare, dar au fost aprobate modificări la lege care pot afecta grav activitatea furnizorilor de energie electrică”, semnalează președintele AFEER, Ion Lungu.

Mix energetic la producători

Una dintre modificările operate conferă dreptul producătorilor de a încheia contracte cu alți producători, realizând un mixt energetic, în scopul de a oferta apoi energia electrică pe piața internă sau la export.

AFEER observă că articolul 28 din Legea nr. 123/2012 reglementează obligațiile producătorilor de energie electrică, iar litera c) a aceluiaşi text de lege prevede obligația producătorilor de a oferta „public și nediscriminatoriu pe piața concurențială întreaga energie electrică disponibilă“. Asociaţia observă că între cele două dispoziții menționate în lege există o incompatibilitate evidentă, în așa fel încât în niciun caz modificarea introdusă nu își va putea găsi aplicare practică, în forma actuală a textului, astfel cum a fost transmis spre promulgare.

Totodată, AFEER solicită ca modificările la Legea 123/2012 să se facă în acord cu reglementările din majoritatea statelor europene, în mod echitabil, în vederea asigurării unei competiții corecte, cu reintroducerea posibilității tuturor participanților la piață, nu doar a producătorilor, de a încheia contracte bilaterale negociate direct.

Publicarea preţurilor

O altă modificare adusă legii vizează publicarea atât a prețurilor, cât și a cantităților stabilite în urma tranzacțiilor efectuate pe toate piețele centralizate de energie electrică, iar pentru contractele de pe piața reglementată sau de export – publicarea integrală a acestora, cu precizarea că se va realiza în conformitate cu reglementările ANRE.

Considerăm că nu se justifică transmiterea acestor informații la OPCOM și obligarea acestuia de a le face publice, fiind vorba despre tranzacții derulate pe piețe pe care nu le operează. Participanții la piață transmit deja către ANRE informațiile referitoare la tranzacții, în baza regulamentului REMIT. Reprezentanții AFEER atrag atenția asupra faptului că toate contractele încheiate în special cu partenerii externi pe baza contractului standard de furnizare a energiei agreat la nivel european (contract EFET-European Federation of Energy Traders) conțin clauze de confidențialitate, precum și sancțiuni care merg până la rezilierea contractului în caz de nerespectare a prevederilor contractuale.

Cel mai eficient mod

O formulare vagă se regăsește în textul care vizează promovarea utilizării surselor regenerabile de energie în cel mai eficient mod, astfel încât să se obțină cel mai mic preț posibil la consumator. Prețul practicat pe piață este cel care dă măsura eficienței și competitivității, fiind evident că fiecare participant la piață are ca principal obiectiv practicarea prețului cel mai mic, astfel încât o prevedere expresă în acest sens nu are o justificare evidentă, ci, mai mult, creează premisele unor posibile abuzuri ori interpretări eronate, apreciează Ion Lungu.

Creşterea preţurilor

Referitor la modificarea adusă Legii, de menținere a unei rezerve de combustibil la un nivel suficient sau respectiv o rezervă suficientă de apă pentru îndeplinirea obligațiilor de producție și furnizare continuă a energiei electrice, care să fie remunerată conform cu reglementările în vigoare, AFEER atrage atenția că o astfel de propunere este de natură să genereze creșterea prețurilor la consumatorul final, aceeași activitate urmând a fi plătită de două ori. Costurile care rezultă din această obligație sunt deja incluse în prețul de vânzare a energiei electrice practicate de către fiecare producător.

Contradicție cu regulile europene

În ce privește introducerea prevederii conform căreia: “Siguranţa SEN –asigurarea continuităţii în alimentare de către operatorul de transport şi de sistem a unui mixt de producere şi a serviciilor tehnologice de sistem, astfel încât să poată fi suplinită ieşirea din funcţie a oricărei capacităţi energetice, fără a se deconecta consumatori de la reţea“, menționăm că aceasta vine în contradicție cu regulile europene, deoarece OTS (operatorul de transport şi de sistem) nu are dreptul să se implice în activitatea de producere a energiei electrice.

Înapoi în Parlament

Luând în considerare aspectele semnalate, AFEER propune ca Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale să fie reexaminată în Parlament, cu luarea în considerare a opiniilor exprimate de participanții la piață la momentul supunerii spre dezbatere publică a proiectului de lege. Totodată, insistăm asupra necesității adoptării unei reglementări secundare complete și clarificatoare, care să acopere în mod justificat și echitabil aspectele semnalate.

Share.